Saraksts: Darba dienas
05
43
19
44
Pietura: "Beģi"-
05
40
19
41
Pietura: Cimdenieki-
05
39
19
40
05
39
19
40
Pietura: Dārziņi-
05
38
19
39
Pietura: Lidosta
05
37
19
38
Pietura: Dārziņi
05
36
19
38
05
36
19
37
Pietura: Cimdenieki
05
35
19
36
Pietura: "Beģi"
05
34
19
35
05
20
19
21
05
21
19
22
05
22
19
23
Pietura: Pilskalns
05
23
19
24
05
24
19
25
Pietura: Konservi
05
25
19
26
Pietura: Brēdiķi
05
26
19
27
Pietura: Inkubators
05
28
19
29
05
30
19
31
05
41
19
42
05
43
19
45
05
44
19
45
05
45
19
46
05
46
19
47
05
46
19
47
Pietura: Metalurgs
05
47
19
48
05
48
19
49
05
48
19
50
Pietura: Lielā iela
05
49
19
51
Pietura: "Līva"
05
50
19
51
Pietura: Peldu iela
05
53
19
54
05
54
19
55
Pietura: Kuršu iela
05
56
19
57
05
58
19
59
05
59
20
01
Pietura: Lauku iela
06
01
20
02
06
02
20
04
06
04
20
05
06
05
20
06
Pietura: Rojas iela
06
07
20
09
06
10
20
11
Saraksts: Brīvdienas
06
11
Pietura: Rojas iela
06
08
20
09
06
06
06
04
06
03
Pietura: Lauku iela
06
01
06
00
05
58
Pietura: Kuršu iela
05
56
05
54
Pietura: Peldu iela
05
53
Pietura: "Līva"
05
50
Pietura: Lielā iela
05
50
05
49
05
48
Pietura: Metalurgs
05
47
05
46
05
46
05
45
05
44
05
44
05
41
05
30
Pietura: Inkubators
05
28
Pietura: Brēdiķi
05
26
Pietura: Konservi
05
25
05
24
19
25
Pietura: Pilskalns
05
23
05
22
05
21
05
20
Pietura: "Beģi"
05
34
Pietura: Cimdenieki
05
35
05
36
Pietura: Dārziņi
05
36
Pietura: Lidosta
05
37
Pietura: Dārziņi-
05
38
05
39
Pietura: Cimdenieki-
05
39
Pietura: "Beģi"-
05
40
05
43